Call Us Now
+91 94482 84602

International Day of Yoga (2022): Series of Programmes ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ (2022): ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು

organised by Rashtrotthana Yogic Sciences & Research Institute and Samartha Bharata
June 11 – 21: Yogathon, Yoga Training Camps, Online Lectures, 108 Suryanamaskara Performance

https://rashtrotthana.org/
https://www.youtube.com/channel/UCccixFI_2_JydCPQWBCYpPQ

Rashtrotthana #RashtrotthanaParishat #RashtrotthanaParishatBengaluru #RashtrotthanaYoga #yoga #GoldenJubilee #IDY #IDY2022 #InternationalDayofYoga #InternationalDayofYoga2022 #SamarthaBharata #SuryaNamaskar #yogathon #onlinelecture

ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಯೋಗವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಸಮರ್ಥ ಭಾರತ ಜಂಟಿಯಾಗಿ
ಜೂನ್ 11 – 21ರ ವರೆಗೆ ಯೋಗ ನಡಿಗೆ, ಯೋಗ ಶಿಬಿರ, ಆನ್‍ಲೈನ್ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು, 108 ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

https://rashtrotthana.org/
https://www.youtube.com/channel/UCccixFI_2_JydCPQWBCYpPQ

Rashtrotthana #RashtrotthanaParishat #RashtrotthanaParishatBengaluru #RashtrotthanaYoga #yoga #GoldenJubilee #IDY #IDY2022 #InternationalDayofYoga #InternationalDayofYoga2022 #SamarthaBharata #SuryaNamaskar #yogathon #onlinelecture