Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

ಉತ್ಥಾನದ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ :

ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ₹ 220.00 ಮಾತ್ರ, ಕೆಳಗಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ರೂ. 220 ಕಳುಹಿಸಿ. ನಂತರ,

ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು utthana@rashtrotthana.org ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ whatsapp 9880288909 ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ.