Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

ಉತ್ಥಾನದ ಜುಲೈ 2022ರ ಸಂಚಿಕೆ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯ ವಿರೋಧದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಸುತ್ತು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಗಳು ಮತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣದ ಬೇಕು-ಬೇಡಗಳ ವಿಸ್ತೃತ ವಿಚಾರ
ಶತಾವಧಾನಿ ಡಾ. ಆರ್. ಗಣೇಶರ ಮಣ್ಣಿನ ಕನಸು ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗೆಗೆ ಶ್ರೀ ವಸುಧೇಂದ್ರರ ಬರಹ
ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಆರ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ದ್ರಷ್ಟಾರ ಸಾವರಕರ್ ಸರಣಿ: ತತ್ತ್ವಾಧಾರಿತ ಮನೋಭೂಮಿಕೆ
ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿಶೇಷತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ಜೂನ್ 28ಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ಓದಿ, ಓದಿಸಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ.

ಉತ್ಥಾನದ ವಾರ್ಷಿಕ ಚಂದಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು:
https://www.sahityabooks.com/shop/utthana/subscription/