Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

Big opportunity for rural and underprivileged children don’t miss it. ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುರ್ಣವ ಅವಕಾಶ.

ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೊಂದು ಸೋಪಾನ, ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಸಾಧನಾ ಹಾಗೂ ತಪಸ್ ಯೋಜನೆಗಳು.
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ PUC ಹಾಗೂ ತದನಂತರದ NEET, CET, IIT-JEEಗಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕೇ?
ಇಂದೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಇದೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ 25ಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಆಯ್ಕೆಗಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ.