Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ರಾಷೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ನಿಂದ ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಅಣಿಯಾಗಿದೆ

2022ಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭ ಸತ್ತೂರಿನ ಕೆ.ಎಚ್.ಬಿ. ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಾ೵ಣವಾಗುವ ಶಾಲೆಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಗುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಚೈತನ್ಯ ಕುಲಕಣಿ೵ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.2022-23ನೇ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಷ೵ಕ್ಕೆ ಶಾಲೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾಮಗಾರಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಣ೵ಗೊಳಿಸಬೇಕು