Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧ ಕಾಶ್ಮೀರ
Prakshubdha Kashmira

ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ.
ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿ:
https://www.sahityabooks.com/shop/itihasa/prakshubdha-kashmira/

ಜಗಮೋಹನ್ ತಾವು ಎರಡು ಅವಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಾಗಿದ್ದಾಗಿನ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಇತಿಹಾಸದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾಗಿಯೂ, ಸಂವೇದನಾ ಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಹೇಳಿಕೆಯೂ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಆಧರಿಸಿದ್ದು, ಕಾಶ್ಮೀರದ ಇಂದಿನ ದುಃಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಎಲ್ಲಾ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಯುತರು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

https://rashtrotthana.org/
https://www.youtube.com/channel/UCccixFI_2_JydCPQWBCYpPQ
https://www.facebook.com/rashtrotthanaparishath
https://www.instagram.com/rashtrotthanaparishat/
https://twitter.com/Rashtrotthana_P

Rashtrotthana #RashtrotthanaParishat #RashtrotthanaParishatBengaluru #RashtrotthanaSahitya #PrakshubdhaKashmira #Kashmira #Jagmohan #GovernorJagmohan #KashmiriPandits #KashmiriPanditJenocide