Call Us Now
+91 94482 84602
ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಗರಿ

ಮೈಸೂರು, ಮಾರ್ಚ್ 15: ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಮಹತ್ತ್ವದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಕಳೆದ ಐದು ದಶಕಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ...

ಸಾಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ

37 out of 39 girls from our 2020-21 Saadhana batch students have qualified the NEET....

The 8th batch of Tapas (2019-21), had 32 students. All of them have cleared IIT-JEE Mains and 9 have cleared IIT-JEE Advanced.

ಮಾಧ್ಯಮಮಿತ್ರರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ತಪಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಕುರಿತು ಕಿರುಪರಿಚಯ....

Our “TAPAS” Boys Qualified JEE Advanced

Bangalore <16th October 2021> They had the merit and the wings, we enabled them to...

Donation of Ambulance by Jain International Trade Organization (JITO), Hubli to Rashtrotthana Blood Center Hubli.

Jain International Trade Organization (JITO) Hubli, handed Over an “Ambulance” to Rashtrotthana Blood Center Hubli,...