Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

Good Governance Day @ JGRV-Kalyan Nagar


Bengaluru: “We hope the world will act in the spirit of enlightened self-interest” – Atal Bihari Vajpayee.
‘Good governance Day’ is observed in India annually on the 25th of December, the birth anniversary of former Prime Minister, Sri Atal Bihari Vajpayee.
Good Governance Day celebration was started in 2014 to honor Prime Minister Vajpayee by fostering awareness among the Indian people of accountability in government. The action that a government takes to manage its affairs in a state or a country can be called Governance. The day aims to let the citizens, the students, who are the future of the country know about the government’s responsibilities and duties that it need to fulfill. Atal Bihari Vajpayee was a great politician, extraordinary orator and writer.
‘Good Governance Day’ was observed at JGRV, Kalyan Nagar on Dec 27th. Smt. Shalini Mathaji gave a brief introduction about the significance of the day. She also explained about Atal ji, who was a great statesman, poet and a compassionate leader. Good Governance day recalls his tarnished record on protecting India’s minorities. This program enabled our students to understand the responsibility and accountability in government.

https://rashtrotthana.org/
https://www.sahityabooks.com/
https://www.facebook.com/hashtag/jgrvkalyannagar

ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ದಿನ – ಜೆ.ಜಿ.ಆರ್.ವಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರದಲ್ಲಿ
ತಮ್ಮ ವಾಕ್ಯುಕ್ತಿ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ ಮತ್ತು ನೇರನುಡಿಯಿಂದ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿರುವ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಅಟಾಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ‘ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ದಿನ’ವನ್ನು ಜೈಗೋಪಾಲ್ ಗರೋಡಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ಕಲ್ಯಾಣನಗರದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, ಸೋಮವಾರದಂದು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.
ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಲಿನಿ ಮಾತಾಜಿರವರು ಸರಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ೨೦೧೪ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸರ್ಕಾರವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಆಡಳಿತ ಎಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ದೇಶದ ಭವಿಷ್ಯವಾಗಿರುವ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ದಿನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮತ್ತು ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.