Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

Blood Donation Camp in Adarsha College

Bengaluru, Apr 18: Rashtrotthana Blood Centre, Bengaluru, organised a Blood Donation Camp herein Adarsha College.


ಆದರ್ಶ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಏಪ್ರಿಲ್ 18: ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತಕೇಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಇಲ್ಲಿನ ಆದರ್ಶ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಈ ದಿನ ಆಯೋಜಿಸಿತ್ತು.

https://bloodcentre.rashtrotthana.org/
https://rashtrotthana.org/
https://www.youtube.com/channel/UCccixFI_2_JydCPQWBCYpPQ
https://www.facebook.com/rashtrotthanaparishath
https://www.instagram.com/rashtrotthanaparishat/
https://twitter.com/Rashtrotthana_P

Rashtrotthana #RashtrotthanaParishat #RashtrotthanaBloodCentre #RashtrotthanaBloodCentreBengaluru #BloodDonation #BloodDonationCamp #BloodDonationCampBikkanahalli #BlooDonationCampRashtrotthana #BloodDonation18Apr2022 #AdarshaCollege