Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

New Yoga Centre in Davangere

Rashtrotthana Yogic Sciences and Research Institute is opening a New Yoga Centre.
Date: 14th March 2022, Monday
Time: 6.00 AM
Venue: Rasthrotthana Vidyalaya,
Nittuvalli, Davangere – 577 004
Contact: 80959 17854


ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಯೋಗವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೂತನ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ.
ದಿನಾಂಕ: 14 ಮಾರ್ಚ್ 2022, ಸೋಮವಾರ
ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 6ಕ್ಕೆ
ಸ್ಥಳ: ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯ, ನಿಟ್ಟುವಳ್ಳಿ, ದಾವಣಗೆರೆ – 577 004
ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: 80959 17854

https://www.facebook.com/rashtrotthanaparishath/
https://rashtrotthana.org/

Rashtrotthana #RashtrotthanaParishat #RashtrotthanaParishatBengaluru #RashtrotthanaYogaCentre
RashtrotthanaYoga #RashtrotthanaYogicSciencesandResearchInstitute #RYSRIBengaluru #Yoga #NewYogaCenters #davangere #rashtrotthanavidyalaya