Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

Saadhana online Application is open on words 15/10/2021

ಸಾಧನೆಗೆ ಸಾಧನಾ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ "ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನದ ಪರಿಷತ್"
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸುವ೵ಣ ಅವಕಾಶ ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ಪರಿಷತ್ ನಿಂದ ಅಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ. ಓದುವ ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪರಿಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.