Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

Mega Blood Donation Camp by GEMS

Hubli, Feb 6: Mega Blood Donation Camp orgasided by Lions Club Hubli (GEMS) herein Rashtrotthana Blood Centre.


GEMS ವತಿಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ 6: ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ (GEMS) ವತಿಯಿಂದ ಬ್ರಹತ್ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೋತ್ಥಾನ ರಕ್ತ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.