Call Us Now
+91 94482 84602
Email Us
info@rashtrotthana.org

Prayers for the Sadgati of the Legendary Singer, Bharat Ratna Lata Mangeshkar.

Recollection of an old memory from Utthana Monthly Magazine, Feb 2004, published during her 75th Birthday.


ನಮ್ಮನ್ನಗಲಿದ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚದ ದಂತಕಥೆ, ಭಾರತ ರತ್ನ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ ಅವರ ಸದ್ಗತಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು.
75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲತಾಜೀಯವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಉತ್ಥಾನ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಫೆಬ್ರುವರಿ 2004ರ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಬರಹ.

https://www.facebook.com/rashtrotthanaparishath/
https://utthana.in/
https://rashtrotthana.org/
https://www.sahityabooks.com/

Rashtrotthana #RashtrotthanaParishat #AnudinaChintana #RashtrotthanaSahitya #Yoga #RashtrotthanaYoga #Knowledge #Utthana #UtthanaMonthlyMagazine #UtthanaRashtrotthana #RashtrotthanaUtthana #Lataji #LataMangeshkar #BharatRatnaLataMangeshkar